Život je posledných pár rokov definitívne nečakaný a prežívanie najdlhšieho lockdownu na svete si rozhodne vybralo svoju daň.

Možno ste sa cítili depresívne, nemotivovane a zraniteľne.

AKO NÁJDETE MOTIVÁCIU?

 • stanovte si malé ciele
 • buďte zodpovední
 • majte disciplínu
 • riadte sa mottom:  ,,Malými krokmi vpred, je vždy lepšie ako žiadnymi“
 • stanovte si jednoduché ciele a buďte k sebe úprimní
 • naplánujte si tréningy
 • zapíšte si do kalendára hodinu, kedy chcete cvičiť (ináč na seba zabudnete)
 • k danému dátumu si dajte krátku poznámku o tréningu – motivujte sa
 • upovedomte svojich blízkych, že tento čas venujete sebe
 • budujte lásku k sebe samým, myslite na seba
 • buďte svojim deťom príkladom

Čo robíte, keď vám chýba motivácia?

Zostaňte naladení!