Práca chodidiel – klenba nohy je veľmi podstatná z hľadiska funkcie pohybového aparátu, ale často sa starostlivosť o ňu zanedbáva.

Od ranného detstva je noha zvieraná v topánočkách, čím je ovplyvnená jej dôležitá funkcia a tou je prenos informácií z vonkajšieho prostredia postupne na všetky časti pohybového aparátu.

Táto zmena spôsobí poruchu statiky a dynamiky svalstva klenby nohy čo sa môže prejaviť na kolenných kľboch, bedrových kľboch, alebo na chrbtici.

V konečnom dôsledku v dospelosti môže dôjsť k prepadnutiu klenby nohy, čo je stav veľmi bolestivý a riešitelný často jedine operačnou liečbou.

Starnutie chodidiel

Vrstvička tuku na päte sa s pribúdajúcimi rokmi postupne opotrebováva a dôsledky všetkých štrukturálnych problémov, napr. nerovnako dlhých nôh, s vekom rastú. Problémy s chodidlami sa navyše len ojedinele zlepšia samy od seba.

Bolesť chodidiel a jej možné príčiny

  • Genetická predispozícia
  • Cukrovka
  • Obezita
  • Zlý krvný obeh (často v spojitosti s cukrovkou)
  • Iné ochorenia
  • Podpätky

Chodidlo sa skladá z 26 kostí obalených svalmi v dĺžke cca 5,7 m, 107 väzov, žily, tepny a nervy v celkovej dĺžke 1,6 km a stovky tisíc potných žliazok a pórov. Palec má dve kosti, ostatné štyri prsty po troch. 52 kostí, ktoré sú dohromady na oboch chodidlách, predstavujú jednu štvrtinu kostí celého tela. Achillova šlacha je najväčšou a najsilnejšou šlachou v celom tele.

Anatomicky i fyziologicky nohu delíme na tri oddiely:

Zánartie

Časť nohy, ktorá je málo pohyblivá a pevná, prenáša hmotnosť tela, je tvorená siedmymi zánartovými kosťami.

Nárt

Pružná časť nohy, tlmí nárazy pri chôdzi, je tvorený piatimi nártovými kosťami

Prsty

Udržujú stabilitu nohy, pričom palec je dôležitý pri odvíjaní nohy od podložky pri chôdzi a behu, prsty sú zo štrnástich článkov – palec má dva články, ostatné prsty sú trojčlánkové.

Z posledného prieskumu vyplynulo, že viac ako 50 % opýtaných uviedlo, že ich bolesť chodidiel je natoľko silná, že ich obmedzuje pri bežných činnostiach.

Niekto si môže povedať, že nenápadné problémy ako je bolesť chodidiel sú záležitosťou krátkodobou a nejedná sa o nič vážnejšieho. Skutočnosť je však iná! I zdanlivo obyčajná bolesť chodidiel môže byť signálom pre dlhodobejšie problémy.

(zdroj fb)