1. Každý deň sa 20-30 minút prechádzajte. Majte pritom na tvári úsmev.
 2. Aspoň 10 minút denne strávte v tichu ..
 3. Spite minimálne 7 hodín.
 4. Žite troma „E“: energia, entuziazmus, empatia ..
 5. Hrajte hry.
 6. Čítajte viac kníh.
 7. Urobte si čas na jogu, meditáciu a modlitbu, pretože tie obnovujú energiu.
 8. Mali by ste nejaký čas stráviť s ľuďmi mladšími šiesich a staršími sedemdesiatich rokov.
 9. Viac snívajte.
 10. Jedzte viac toho, čo rastie v prírode, než toho, čo sa vyrába v továrňach. Pite veľa vody.
 11. Donúťte k úsmevu aspoň troch ľudí denne.
 12. Neutrácajte svoju drahocennú energiu na ohováranie.
 13. Zabudnite na problémy minulosti. Nepripomínajte blízkym a priateľom minulé spory, bráni to vášmu dnešnému šťastiu.
 14. Zabudnite na negatívne myšlienky, zamerajte sa na kladné stránky. Život je škola; prišli ste sa sem učiť. Problémy sú súčasťou výučby, ktorá raz skončí, rovnako ako hodina matematiky. To, čo sa naučíte, vám však zostane navždy.
 15. Život je príliš krátky, než aby sme míňali čas nenávisťou. Nikoho by sme nemali nenávidieť.
 16. Neberte sa tak vážne. Nikto iný vás tak neberie.
 17. Naozaj nemusíte vyhrať každý spor. Naučte sa uznať, že nemáte pravdu.
 18. Zmierte sa so svojou minulosťou, aby vám nekazila budúcnosť.
 19. Neporovnávajte vlastný život so životom iných. Nič o nich neviete.
 20. O vaše šťastie sa nepostará nikto iný ako vy.
 21. Naučte sa odpúšťať. Čo si o vás iní myslia nie je vaša vec.
 22. Pamätajte, že nech je situácia tá najlepšia alebo sebahoršia, vždy sa zmení.
 23. Vaša práca sa o vás nebude starať, až ochoriete. Starať sa o vás budú priatelia. Nezabúdajte na ne!
 24. Zbavte sa všetkého, čo vám nie je k úžitku, čo nie je pekné a neprináša vám radosť.
 25. Závisť je zbytočná strata času. Aj tak už máte všetko, čo potrebujete, alebo to budete čoskoro mať.
 26. To najlepšie je pred vami.
 27. Nie je dôležité, ako sa cítite – vstaňte, oblečte sa a choďte medzi ľudí.
 28. Konajte správne.
 29. Častejšie volajte svojim blízkym.
 30. Nič nepreháňajte. Poznajte vždy rozumné medze.

(zdroj fb)

photograph by Rédacteur Tibet, distributed under a CC-BY 2.0 license.