Dýchanie je prvé aj posledné dejstvo života.

Závisí od toho náš život. J.H.Pilates

TECHNIKA ,,Percussive dýchanie,, od Rona Fletchera, žiaka Pilatesa, je významným diferenciátorom prístupu Fletcher Pilates od ostatných odnoží cvičení Pilates. Ron často povzbudzoval svojich študentov, aby dýchali percussive dychom.

Percussive breath (dych) bol vyvinutý hlavne preto, aby upozornil na dôležitosť dychu pri cvičení. Percussive dýchanie nás učí využiť plnú kapacitu pľúc, pri nádychu ich maximálne naplniť a pri výdychu ich maximálne vyprázdniť.

Ron Fletcher špeciálne inicioval každý pohyb s dychom, v niektorých prípadoch dych použil na ,,inšpiráciu,, pre pohyb… a v iných prípadoch ako uzemňujúci nástroj. Percussive dýchanie sa používa na rozšírenie a stiahnutie hrudníka – spodných rebier. Na začatie kontrakcie panvového dna a brucha, zdôrazňuje predĺženie chrbtice… jednoducho uvoľní všetko telesné napätie.

Techniku dýchania môžete použiť aj na prebudenie alebo upokojenie mysle a tela.

Ron Fletcher v podstate definoval a oživil starodávne umenie vedome manipulovať s dodávaním kyslíka na riadenie vlastného zdravia a pohybu.

  • Trénuj! Trénuj! Trénuj!
  • Kontrola pohybu!
  • Dýchaj s pohybom!
  • Centruj pohyb!
  • Stabilizuj!

Maj sa RÁD/A!