1. “ Čistota rúk „. To znamená nebrať navyše. To znamená nejakú časť príjmu, poskytnúť tým, ktorí to potrebujú.
  2. “ Čistota uší „. To znamená nepočúvať ľuďí, ktorí sú vystrašení, nahnevaní a tiež chráňte svoj sluch pred ohováraním, klebetami a prázdnymi rečami.
  3. “ Čistota očí „. To znamená chrániť zrak pred nenávisťou, pred hnevom, pred závisťou a žiadostivosťou.
  4. “ Čistota úst „. To znamená ustrážiť si ústa pred nadmernými nadávkami a ohováraním. ′′ Ticho je zlaté „.
  5. “ Čistota tela a šiat „. To znamená udržať svoje telo a oblečenie čisté.
  6. “ Čistota myšlienok „. To znamená odstrániť negatívne myšlienky a zlé myšlienky z hlavy. Tiež to znamená neprejaviť sebaľútosť. Prečo sa ľutovať? Nie je lepšie sa povzbudiť k jasným myšlienkam?
  7. “ Čistota duše a srdca „. To znamená chrániť a strážiť svoje duchovné impulzy a neignorovať ich. Miluj a nič nepožaduj. Láska je šťastie sama o sebe.