„Matka Zem, ty, ktorú nazývame tisícami mien. Pamätajme všetci, že sme bunkami tvojho tela a tancujeme spolu.“

Keď sa najbližšie ocitnete v dave, spomaľte a precíťte život pulzujúci okolo vás.

Na chvíľu zabudnite na to, kam idete, a iba dýchajte.

​Vydychujte svoje obavy a predstavte si, že ste zdravá bunka, ktorej jednoduchý pohyb očisťuje Telo sveta – Matku Zem.

1 Deň

12:07
easy
bez pomôcok

2 Deň

21:41
easy
bez pomôcok

3 Deň

15:46
easy
bez pomôcok

4 Deň

14:51
easy
bez pomôcok

5 Deň

16:15
easy
bez pomôcok

6 Deň

19:34
easy
bez pomôcok

7 Deň

23:39
easy
bez pomôcok